w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXIII/103/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii, działając w trybie komisji budżetu Rady Powiatu Trzebnickiego, o autopoprawkach Zarządu Powiatu Trzebnickiego do projektu budżetu na rok 2016, uwzględniających pokrycie straty Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi w Trzebnicy za lata 2012 i 2013 oraz wpisanie nowych zadań majątkowych inwestycyjnych, których faktyczna realizacja nastąpi w 2016 r. oraz po stronie dochodów zwiększenie
dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu zgodnie z wykazem.

Pobierz plik:pdf0011620000.pdf