w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Lubinie nr XII/85/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Pobierz plik:pdf1121511000.pdf