w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr XIV/105/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf1111514023.pdf