w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XII/112/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf1091517053.pdf