w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Góry nr XVI/113/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

Pobierz plik:pdf1081504013.pdf