w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr II/383/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Pęcław kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 764 499,85 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 235 500,15 zł.

Pobierz plik:pdf1071503052.pdf