w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XVII/94/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1061508083.pdf