w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wińsko nr XV/123/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf1051522022.pdf