w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XV/108/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1041510033.pdf