w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2016, w tym planu kontroli.

Pobierz plik:pdf10215RIO.pdf