w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XVI/99/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0981521053.pdf