w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zawonia nr XIV/84/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0961520052.pdf