w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lubań nr XIII/93/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik:pdf0931510011.pdf