w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII//62/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/80/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0911508000.pdf