w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce nr XIII/69/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce.

Pobierz plik:pdf0891508022.pdf