w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego nr XVII/66/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego dotyczącego podpisania zlecenia wykonania operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Pobierz plik:pdf0821520000.pdf