w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr X/44/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Pobierz plik:pdf0791506052.pdf