w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nr IV/28/15 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok.

Pobierz plik:pdf078151604z.pdf