w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dobromierz nr X/65/15 z dnia 11 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0751519032.pdf