w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr IV/172/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za I półrocze 2015 r.

Pobierz plik:pdf0721514023.pdf