w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 64/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 r.

Pobierz plik:pdf0701514053.pdf