w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr IX/43/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0671506052.pdf