w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ziębice.

Pobierz plik:pdf0661524063.pdf