w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/76/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0651517053.pdf