w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr VII/5/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Międzybórz.

Pobierz plik:pdf0641514053.pdf