w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX.35.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Pobierz plik:pdf0631526052.pdf