w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XXX/212/01 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na obszarze miasta Bolków.

Pobierz plik:pdf0621505023.pdf