w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XII/73/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0611523083.pdf