w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/72/15 Rady Gminy Gromadka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

Pobierz plik:pdf0601501032.pdf