w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr VII/35/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pobierz plik:pdf0591519043.pdf