w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przemków na 2015 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0571516053.pdf