w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr X/86/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz plik:pdf0551519083.pdf