w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr X/85/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Pobierz plik:pdf0541519083.pdf