w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Oława w ramach programu de minimis.

Pobierz plik:pdf0531515042.pdf