w sprawie rozpatrzenia odwołania Starosty Zgorzeleckiego od uchwały nr I/147/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu zgorzeleckiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr VI/36/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0511525000.pdf