w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/39/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Pobierz plik:pdf0501526032.pdf