w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0491516053.pdf