w sprawie uchwały nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Żarów.

Pobierz plik:pdf0451519083.pdf