w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Czernica nr VIII/50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czernica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Pobierz plik:pdf0441523012.pdf