w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Piechowice nr 50/VIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0431506031.pdf