w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/57/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Pobierz plik:pdf0411522022.pdf