w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/25/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Pobierz plik:pdf0361526032.pdf