w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr V/30/15 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

Pobierz plik:pdf0341501032.pdf