w sprawie stwierdzenie nieważności części uchwały Rady Gminy Mietków nr IV/25/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków.

Pobierz plik:pdf0331523062.pdf