w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Mietków nr IV/24/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Mietków.

Pobierz plik:pdf0321523062.pdf