w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Mietków nr IV/23/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków.

Pobierz plik:pdf0311523062.pdf