w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/23/2015 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso.

Pobierz plik:pdf0301506032.pdf