w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz plik:pdf0291505011.pdf