w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/27/15 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różyńcu.

Pobierz plik:pdf0281501032.pdf