w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr V/20/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik:pdf0261514062.pdf